Premium

Dorpsraad Wijk aan Zee: RIVM haalde alleen topje van ijsberg boven tafel, uitgebreid gezondheidsonderzoek in de IJmond ‘onvermijdelijk’

Dorpsraad Wijk aan Zee: RIVM haalde alleen topje van ijsberg boven tafel, uitgebreid gezondheidsonderzoek in de IJmond ‘onvermijdelijk’
Wijk aan Zee

Dorpsraad Wijk aan Zee vindt een groot gezondheidsonderzoek naar de luchtverontreiniging door Tata Steel ‘noodzakelijk en onvermijdelijk’.

Dit schrijft de Dorpsraad aan het RIVM, die onlangs een beperkt onderzoek naar één grafietregen uitvoerde en concludeerde dat de aangetroffen zware metalen in het dorp ‘ongewenst’ zijn voor de volksgezondheid, en vooral voor de gezondheid van jonge kinderen.

(Lees hier meer over de grafietregens)

De Dorpsraad is danig geschrokken van die conclusie, staat te lezen in een brief de voorzitter Vera Waardenburg naar het RIVM heeft gestuurd. Vooral omdat het om het topje van de ijsberg lijkt te gaan.

,,Op negen plekken in Wijk aan Zee is gemeten terwijl de grafietregen slechts in een klein deel van het dorp was opgemerkt. Eerlijk gezegd was de verwachting niet dat er veel uit het onderzoek zou komen, omdat het een kleine uitstoot was. De schok was groot dat op basis van deze bescheiden uitstoot bleek dat kinderen door normaal speelgedrag zware metalen als lood, vanadium en mangaan via hand/mondcontact binnen kunnen krijgen in een onwenselijk hoge, ongezonde concentratie.”

Volksgezondheid

De Dorpsraad pleit voor een alomvattend onderzoek naar de luchtverontreiniging die vanaf het terrein van Tata Steel de omgeving in wordt geblazen. Het gaat allang niet meer alleen om grafietregens door de kiep van rozaslakpannen bij slakverwerker Harsco.

Alles wat er van het terrein de omliggende dorpen en steden in waait, moet worden beoordeeld op gevolgen voor de volksgezondheid. Er dient wat de Dorpsraad betreft ook opnieuw gemeten te worden, op verschillende tijdstippen, met verschillende windrichtingen en weertypen en niet alleen in Wijk aan Zee.

Ook in IJmuiden, in Beverwijk en het strand van Wijk aan Zee wil de Dorpsraad geregeld monsters laten nemen. En wel op aanwijzing van dorpsbewoners, niet na een door Tata gemelde grafietregen.

Volgens Tata komen de meeste stofdeeltjes uit converterslakpannen, en het maakt dus niet uit wanneer er wordt geveegd. Aan het zeer hoge ijzergehalte in de monsters kan worden afgeleid dat het om verontreiniging van Tata Steel moet gaan.

Het beperkte onderzoek dat het RIVM na de grafietregen in maart heeft gepubliceerd, bracht ook kankerverwekkende PAK’s aan het licht. Op één van de negen ‘veegplekken’ van het RIVM zijn ‘extreem hoge concentraties’ gevonden, leest de Dorpsraad in het RIVM-rapport.

Het is echter niet nader onderzocht, en de Dorpsraad wil dat dit alsnog gebeurt om de risico’s voor de gezondheid van dorpsbewoners goed in beeld te krijgen. Er moet dan meteen gekeken worden naar andere gevaarlijke zware metalen, zoals bijvoorbeeld het giftige chroom 6.

Vensterbanken

Het RIVM moet ook antwoord geven op de vraag of er nu wel of geen lood van Tata in de vensterbanken en raamkozijnen ligt.

Tata heeft geen lood gevonden in eigen veegmonsters, de Dorpsraad en het RIVM wel. ,,Bovenstaande maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is dat een onafhankelijke onderzoeksinstantie (RIVM) de herkomst onderzoek”.