Startbijeenkomst met sportformateur in Slot Schagen over lokaal sportakkoord om meer mensen in beweging te krijgen

Schagen

Onafhankelijk sportformateur Jan Janssens en sportwethouder Joke Kruit van de gemeente Schagen leiden maandag 8 juli in Slot Schagen een grote startbijeenkomst die geldt als eerste aanzet tot een lokaal sportakkoord.

Alle sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven zijn uitgenodigd om van 17 tot 20 uur te komen meepraten. Doel van de bijeenkomst is tweeledig, zegt Janssens: ,,Ten eerste inventariseren we welke ideeën er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten. En om af te stemmen welke partijen willen samenwerken aan een lokaal sportakkoord.’’

Kruit: ,,Daarin worden afspraken vastgelegd over initiatieven die ertoe leiden dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.’’

Het laatste nieuws.