Twee moties over Tata Steel-grafiet aangenomen door Tweede Kamer

Den Haag

De rijksoverheid gaat zich meer bezighouden met de gevolgen van de ongezonde grafietregens in Wijk aan Zee dan nu. Dit is het gevolg van twee moties van GroenLinks-Kamerlid Kröger, die dinsdag in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

De provincie is het bevoegd gezag over Tata Steel, en gaat over de milieuvergunningen van het bedrijf. Daar komt het rijk niet aan. Wel wil GroenLinks, gesteund door een Kamermeerderheid, dat de betrokken ministeries de provincie meer gaan helpen. De Kamer wil dat de rijksoverheid de provincie ondersteunt bij het verhogen van het toezicht op Tata. Ook wil de Kamer dat in kaart wordt gebracht welke middelen het rijk zelf heeft om effectieve maatregelen tegen milieuoverlast af te dwingen. Tot dusver hebben de betrokken ministers de boot afgehouden bij vragen om hulp vanuit het Haarlemse provinciehuis.

Een tweede GroenLinks-motie verzoekt het kabinet om er bij de provincie op aan te dringen dat bij het komende onderzoek naar de verschillende vergunningen van Tata Steel ook de gezondheidsgevolgen van emissies van gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om lood of zwavelverbindingen.

Vijf andere moties werden niet aangenomen. Onder andere een motie van de PVV die wilde dat het kabinet uit zou spreken dat industriële activiteiten niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

Het laatste nieuws.