Dorpsraad Wijk aan Zee in beroep tegen transformatorstation Tennet

Wijk aan Zee

Dorpsraad Wijk aan Zee gaat bij Raad van State in beroep tegen de besluiten die de vestiging van een enorm transformatorstation tussen het kustdorp en Beverwijk mogelijk maken. ,,De vergunningen zijn onterecht afgegeven.’’

De zienswijzen die de dorpsraad eind vorig jaar indiende tegen het project zijn terzijde geschoven maar de dorpsraad volhardt in een aantal bedenkingen. Reden voor de dorpsraad om in beroep te gaan zijn de locatiekeuze voor het transformatorstation, de ’niet juiste gang van zaken in de gehele procedure’, aangekondigde geluidsreducerende maatregelen die niet in de vergunning staan, onbevredigende beantwoording op eerdere vragen door de ministers.

De dorpsraad wijst ook op de opgeschorte regeling Programma Aanpak Stikstof, die effect kan hebben op het project.

Het laatste nieuws.