Premium

Heemskerk: liever naar de tandarts dan naar IJmondcommissie

Heemskerk

Bestuurlijke samenwerking in de regio is prima, vindt de gemeenteraad van Heemskerk. Oké als het met Beverwijk en Velsen is. Maar als het beter is, alleen met Beverwijk. En het moet ook mogelijk zijn om met Uitgeest en Castricum samen te werken.

Een kleine meerderheid in de raad lijkt daarvoor te voelen. Dat bleek deze week tijdens een oriënterend debat over de samenwerking in de IJmond.

De Heemskerkers voelen zich geroepen om duidelijkheid te geven wat ze willen, nu de fusie van de drie gemeenten in de ijskast is gezet. Heemskerk is pertinent tegen fusie. ,,Doel van samenwerking is dat Heemskerk zelfstandig kan blijven’’, zegt Emmy Lamers van Heemskerk Lokaal.

De samenwerking heeft ’nieuw elan nodig’, stelt Piet Burgering (D66). Want het heeft veel schade opgelopen door de discussie over een fusie. ,,Zorg dat we een paar concrete dingen kunnen realiseren.’’

Daar zoekt Heemskerk het nu. De raad wil onderwerpen benoemen waarop de samenwerking verbeterd kan worden. Grensoverschrijdende onderwerpen, zoals de voorzieningen voor sport en cultuur, economie, mobiliteit, jeugdzorg. ,,Zorg eerst eens dat de gemeenten dezelfde maximumsnelheid op de westelijke randweg hanteren’’, suggereerde Freek Koster (Heemskerk Lokaal).

Buurgemeenten

Per terrein wil Heemskerk bepalen met wie ze samenwerken. ,,Eventueel ook met andere buurgemeenten’’, zegt Jan Geert Bakker (VVD). ,,Niet om Velsen een hak te zetten’’, vindt hij. ,,Als je elkaars belangen accepteert, heb je er geen moeite mee dat je soms met een andere partij samenwerkt’’, voegt Lamers eraan toe. Jan Schouws (CDA) is het daarmee eens. De drie partijen hebben samen 13 van de 25 raadszetels.

Eus Hes begrijpt het niet: ,,Dit is shoppen, de krenten uit de pap pikken. De echte problemen in de regio blijven zzo liggen. En alleen doordat we argwanend zijn naar elkaar toe, bang dat een ander iets beter van de samenwerking wordt dan wijzelf.’’

,,Zoals het nu gaat, werkt het in elk geval niet’’, vindt Ans Nijman van GroenLinks. ,,Het levert meer schade op dan dat het iets oplevert.’’ De raadsleden ’gruwen’ van de IJmondcommissie. ,,Ik ga liever naar de tandarts dan naar de IJmondcommissie’’, stelt Burgering. Hij wil de commissie meer zeggenschap geven, zodat de onderwerpen niet twee keer besproken hoeven te worden, in IJmond-verband en in de afzonderlijke gemeenteraden.

Heemskerk Lokaal, CDA en VVD voelen daar niets voor.