Premium

Woningbouw op parkeerterrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg Purmerend

Woningbouw op parkeerterrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg Purmerend
Het parkeerterrein van Deen is niet alleen in beeld als locatie voor een parkeergarage maar ook voor de bouw van woningen.
© Foto Ella Tilgenkamp
Purmerend

Het terrein van supermarkt Deen aan de Wagenweg in Purmerend is in beeld als nieuwe locatie voor de bouw van woningen. Het college heeft besloten een intentieovereenkomst af te sluiten met de vastgoedtak van de supermarktketen.

Doel is om te onderzoeken of er woningen gebouwd kunnen worden op een deel van het huidige parkeerterrein. Daarnaast zou er een parkeervoorziening moeten komen voor bezoekers van de binnenstad.

Dat laatste plan was al bekend. Wethouder Eveline Tijmstra maakte eind mei bekend dat er met de supermarkt werd onderhandeld over het openbaar maken van een deel van de parkeerplaatsen. Dat zou gaan om ongeveer honderd plekken.

Ambitiedocument

De supermarkt zelf wordt ongemoeid gelaten, heeft de gemeente bekendgemaakt. Het onderzoek richt zich op ’delen van het gebied daaromheen en het bijbehorende parkeerterrein’.

De plannen sluiten volgens het college goed aan bij het Ambitiedocument Wagenweggebied. ,,Daarin staat dat woningbouwontwikkeling op deze locatie de voorkeur geniet. Na verkennende gesprekken heeft Deen Vastgoed Ontwikkeling aangegeven dat zij wil onderzoeken of gedeeltelijke herontwikkeling naar woningbouw op deze plek mogelijk is.’’

Daarnaast is er het onderzoek naar een particuliere parkeergarage die voorziet in honderd plaatsen voor bezoekers van de binnenstad. Als het aan Deen ligt, wordt die voor een klein deel op grond van de gemeente gebouwd.

,,Beide partijen zullen nog afspraken maken over een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van deze garage’’, aldus het college. In de overeenkomst tussen beide partijen wordt de wens uitgesproken om het plan te onderzoeken. ,,De gemeente verwacht dat deze herontwikkeling eraan kan bijdragen dat het hele gebied opknapt.’’

De supermarktketen werkt het idee verder uit in een stedenbouwkundig plan. Ook worden er afspraken gemaakt hoe Deen over de ontwikkelingen in gesprek gaat met omwonenden en andere partijen rond de locatie aan de Wagenweg.

Als uit onderzoek blijkt dat het plan haalbaar is, moet nog wel het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden gewijzigd.

Initiatieven

Het onderzoek van Deen om woningen te bouwen, is niet het enige initiatief aan de Wagenweg in Purmerend.

Er staan al woningen aan en rond de Wagenweg, maar de komende jaren wil de gemeente het gebied omvormen tot een woon- en werkgebied. Voor een terrein aan de overkant van de supermarkt ligt al een plan klaar voor een appartementencomplex van twaalf verdiepingen.

Het gebied langs de Burgemeester D. Kooimanweg tussen Albert Heijn en de Where is in beeld voor hoogbouw. Daarvoor bestaan nog geen uitgewerkte plannen.

Anders is dat voor de Dopsloot, waar woningcorporatie Wooncompagnie zeventig sociale huurwoningen wil bouwen.

Omwonenden hebben tegen dat plan bezwaar gemaakt. De locatie van voormalige garage Jorritsma is in beeld voor een mix van sociale en vrije sector huurwoningen.