Premium

Regionale speerpunten bijna bij finish; Voorstellen voor meer democratische controle en slagkracht volgen later

Regionale speerpunten bijna bij finish; Voorstellen voor meer democratische controle en slagkracht volgen later
Hilversum

Na maanden van discussies zijn de gemeenteraden in de regio Gooi & Vechtstreek het eens over de onderwerpen die in de periode 2019-2022 prioriteit moeten krijgen. Naar verwachting zullen die speerpunten nog voor het zomerreces worden vastgesteld. Maar hoe wordt de aanpak van die prioriteiten straks democratisch gecontroleerd? Dat wordt een experiment waarover pas later dit jaar besluiten vallen.

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio is vooral belast met allerlei uitvoeringstaken die efficiënter samen kunnen worden gedaan, zoals als het ophalen van het huisvuil en de gezamenlijke inkoop van zorg. Maar daarnaast moet de Regio ook de bestuurlijke samenwerking ondersteunen. Een samenwerking die nodig is om als regio sterker te staan.

Per raadsperiode wordt daarvoor een regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. Aan de agenda voor de periode 2019-2022 is in de achterliggende maanden gewerkt en dat heeft geresulteerd in vijf speerpunten: bereikbaarheid, duurzaamheid, een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, versterking van het sociaal domein en een regionale omgevingsvisie. In de komende weken zullen alle regionale gemeenteraden deze speerpunten naar verwachting eensgezind definitief vaststellen.

Als de speerpunten zijn vastgesteld wordt de samenwerkingsagenda verder uitgewerkt. Dat gebeurt per onderwerp onder aansturing van het portefeuillehoudersoverleg en het Regiobestuur. Per onderwerp wordt ook bekeken welke organisaties daarbij moeten worden betrokken.

Maar als je samenwerkt hoe regel je dan, beter dan nu, dat de democratisch gekozen gemeenteraden een vinger in de pap houden? En dat alle gemeenteraden op hetzelfde moment goed worden geïnformeerd. Om de voortgang niet te vertragen zijn deze vragen even losgekoppeld van het vaststellen van de speerpunten. Later dit jaar volgen daarover nadere voorstellen; de denkrichting is echter al wel bekend.

In samenwerking met het ministerie van binnenlandse zaken en de provincie zal er geëxperimenteerd gaan worden om de democratische legitimatie en de slagkracht te versterken. Zo wordt gedacht aan een jaarlijks Regiocongres, waar strategische onderwerpen worden voorbereid en politieke duiding krijgen. Aan een (of meer) commissie(s) waarin raadsleden het Regiobestuur adviseren over de kaders van het beleid. Ook de communicatie naar de gemeenteraden moet rechtstreeks en eenduidig worden. In het najaar denkt het Regiobestuur te kunnen komen met nadere voorstellen.