Havenbesturen Hoorn weigeren voorlopig toeristenbelasting te innen, boos over gebrek aan communicatie

De Grashaven ligt vol.

De Grashaven ligt vol.© Archieffoto

Eric Molenaar
Hoorn

De drie besturen van de havens in Hoorn zijn niet van plan om toeristenbelasting te gaan heffen, voor ze hierover een gesprek hebben gehad met het college van burgemeester en wethouders. Ze zijn ontstemd dat ze niet rechtstreeks en tijdig op de hoogte zijn gesteld dat Hoorn toeristenbelasting heeft ingevoerd die ook voor watertoeristen geldt.

Stichting Jachthaven Hoorn, Watersportvereniging Hoorn en Watersportvereniging Karperskuyl hebben het college dit per brief laten weten.

Ze stellen dat ze de afgelopen maanden via publicaties in deze krant hebben kennisgenomen van de invoering - per 1 juni - van toeristenbelasting.

’Daarmee houdt onze kennis op. Tot onze niet geringe verbazing heeft u nagelaten ons over de invoering van de toeristenbelasting rechtstreeks in kennis te stellen.

Bovendien heeft u ons niet in de gelegenheid gesteld met uw college te communiceren over de wijze waarop de invoering zal plaatsvinden, welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en hoe daarvoor oplossingen moeten worden gevonden’, aldus de havenbesturen.

Vooruitlopend op het gesprek dat zij wensen, laten de besturen alvast weten dat zij in de krant ook hebben gelezen dat er voor de ’bruine vloot’, de charterschepen, wellicht een financiële tegemoetkoming zal worden geregeld. Ze schrijven dat de besturen een gelijke behandeling wensen voor alle passanten die in Hoornse havens verblijven.

Wie naar de site van de Grashaven (700 ligplaatsen) gaat, krijgt al snel een pop-upvenster over de toeristenbelasting in beeld. In rode, kapitale tekst staat er: ’Ongelooflijk: Hoorn heet u welkom in onze haven, maar wel eerst betalen!’

Vervolgens is te lezen welke partijen in de gemeenteraad voor en tegen stemden en wat de kosten zijn. 48 euro per jaar voor ligplaatshouders die niet in Hoorn staan ingeschreven en 2 euro per persoon per overnachting voor passanten. (campers betalen 1,25 p.p.p.n.)

Net binnen