Premium

Basisscholen in Egmond aan den Hoef willen samen

Basisscholen in Egmond aan den Hoef willen samen
De Boswaid
© Foto’s JJFoto/Jan Jong
Egmond aan den Hoef

De twee basisscholen in de Egmond aan den Hoef willen samen gaan. Officieel heet het dat het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) de school De Boswaid per 1 augustus 2020 overdraagt aan Blosse, het bestuur van de katholieke scholen in deze regio.

Het samengaan is ingegeven door de leerlingenprognoses de komende jaren. ,,Er worden in Egmond aan den Hoef per jaar ongeveer dertig kinderen geboren. Daardoor is één school in Egmond aan den Hoef voldoende. Als ISOB-bestuur hebben we ons dan ook afgevraagd of het wel verstandig en haalbaar is om de Boswaid in stand te houden. We willen immers het goede doen voor de kinderen en dan is een school van een zekere omvang nog om dit te kunnen regelen.’’, aldus Robert Smid van de ISOB.

Concurrentie

Jeroen Spanbroek van Blosse stelt dat concurrentie van twee scholen in een dorp ervoor zorgt dat daar veel energie naar toegaat: ,,Die energie gaat dan niet zitten in de ontwikkeling van goed onderwijs voor de kinderen.’’

Dat de Boswaid naar Blosse gaat komt volgens het ISOB doordat de St. Jozefschool veel groter is. Er stromen ook veelmeer kinderen naar die school in’’, aldus Koen Elbers van ISOB. Op de Boswaid zitten ongeveer tachtig kinderen en op de St. Jozelfschool ongeveer driehonderd.

Basisscholen in Egmond aan den Hoef willen samen
De Sint Jozefschool

Zowel ISOB als Blosse benadrukken, dat alleen de leerlingenprognoses het idee van samengaan hebben ingegeven. Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs van de gemeente Bergen van november vorig jaar heeft bij het voornemen geen rol gespeeld, zo stelt ook directeur Adri Groot van Blosse, ook al houdt dat plan er wel rekening mee. De gemeente ziet in dat geval drie scenario's: in twee gebouwen blijven zitten, samen in een gebouw (de St. Jozefschool is de grootste) of nieuwbouw.

Te klein

Dat laatste heeft in ieder geval de voorkeur van Elbers: ,,Dat zou het mooiste zijn. De St. Jozefschool is nu te klein voor nog eens tachtig leerlingen van de Boswaid erbij. Maar goed, dat is straks aan Blosse om daarover besluiten te nemen.’’ De schoolbesturen hebben vooralsnog besloten de dat de twee locaties vooralsnog blijven bestaan. Hoe het basisonderwijs er in Egmond aan den Hoef er in de toekomst uit zal zien, daarover zal met alle partijen na de mei-vakantie worden overlegd. Daarvoor echter moeten nog wel onder meer de medezeggenschapsorganen met het samengaan instemmen.

Emoties

Elbers was donderdagavond ook bij een informatieavond voor ouders van kinderen op de Boswaid: ,,Veel ouders toonden begrip voor ons voornemen, mar natuurlijk waren er ook de emoties. Ouders voelen zich verbonden met de Boswaid.’’