Premium

Gemeenteraad Hoorn gaat op zoek naar extra geld voor verbeterde toegankelijkheid openbare ruimten en gemeentelijke gebouwen

Gemeenteraad Hoorn gaat op zoek naar extra geld voor verbeterde toegankelijkheid openbare ruimten en gemeentelijke gebouwen
Het gemeentehuis van Hoorn zou beter bereikbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.
© Archieffoto
Hoorn

Er schort in Hoorn veel aan de toegankelijkheid van de openbare ruimten en gemeentelijke gebouwen, maar de boodschap die wethouder Simon Broersma aan zijn gehoor uitdroeg, was voor veel commissieleden teleurstellend. ,,Er is al twee keer flink bezuinigd en er is simpelweg geen financiële ruimte om dit jaar meer te doen.’’

Ouderen en rolstoelgebruikers moeten zich vaak in allerlei bochten wringen om een gebouw binnen te komen. Zelfs het Hoornse stadhuis is voor sommige inwoners al een obstakel omdat er geen schuine oprit is. Via een motie werd er in juni 2016 op aangedrongen om de Hoornse inwoners met een lichamelijke beperking tegemoet te komen. Daarvoor werden twee jaar lang 59 gebouwen in kaart gebracht.

’Karig’ noemt CDA-raadslid Dirk Oud het eerste voorstel dat tijdens de commissievergadering werd voorgelegd. ,,De openbare ruimte komt er bekaaid van af en de scenario’s gaan te veel in op de inhoud.’’

Steun kreeg Oud onder meer van René Assendelft (Hoorn Lokaal), die constateerde dat het ambitieniveau van het college laag is. ,,Terwijl toegankelijkheid van de openbare ruimtes in Hoorn nog lang niet op orde is. Op dit moment is het voor ons volstrekt onduidelijk hoeveel geld er beschikbaar is, maar we zullen er wel geld voor moeten uittrekken. In dat opzicht is er nog veel werk aan de winkel voor de wethouder.’’

De raad kan kiezen uit vier verschillende scenario’s, waarbij het zogeheten ’nulscenario’ ervan uitgaat dat er geen aanvullende maatregelen voor een betere toegankelijkheid worden uitgevoerd, maar dat er aanpassingen volgen aan de hand van het aantal meldingen. Een andere opzet voorziet in een pilot, waarbij drie gebouwen beter toegankelijk zullen zijn: wijkcentrum De Huesmolen, kinderboerderij Mak Blokweer en sporthal De Opgang, een lukrake keuze waarbij met kleinere projecten kennis en ervaring worden opgedaan. De andere twee scenario’s: een pilot met meer dan drie gebouwen of de aanpassingen koppelen aan de planning van Gebouwenbeheer.

Nadeel van de laatste drie scenario’s is dat kostenposten kunnen fluctueren en bedragen te hoog kunnen uitvallen. ,,Soms gaat het om dure investeringen, waarvan we ons afvragen of we dat willen’’, verduidelijkte Broersma. ,,Een dure lift vervangen omdat deze iets te smal is, vind ik zonde van het geld.’’

Meerdere partijen kondigden al aan moties of amendementen in te dienen om het budget voor de toegankelijkheid te verruimen.