Wijk aan Zee komt met petitie Ban de Brom; ’Leefbaarheid niet nog meer aantasten’

Wijk aan Zee komt met petitie Ban de Brom; ’Leefbaarheid niet nog meer aantasten’
Andrea Stadthalter en Rod Himstey tekenen de petitie.
© Foto Ronald Goedheer
Wijk aan Zee

Met de petitie ’Ban de Brom’, willen Wijk aan Zeeërs Antoinette Verbrugge en Petri Raymakers de garantie afdwingen bij Tennet, dat het toekomstige transformatorstation aan de Zeestraat geen overlast door laagfrequent geluid zal geven. Niet in Wijk aan Zee en niet in Westelijk Beverwijk.

,,In het vergevorderde bouwplan zijn geen voorzieningen getroffen die voorkomen dat die bromtoon de bewoners bereikt’’, zeggen Verbrugge, Raymakers en hun organisatie Buurtbelang Julianaweg en omstreken uit Wijk aan Zee.

,,Vóórdat de bouw van het transformatorstation start, eisen wij aanpassing van het huidige plan door Tennet en de overheid. We vragen Tennet om constructieve maatregelen, die garanderen dat het laag frequente geluid ons niet bereikt. We willen de garantie dat er, vanaf het moment dat het station operationeel wordt, géén bromtoon wordt verspreid, die gezondheidsklachten en ernstige slaapverstoring veroorzaakt. De leefbaarheid in deze, door de zware industrie en het frequente vliegverkeer enorm belaste, omgeving mag immers niet nog ernstiger worden aangetast.’’

Ondertekenen

De petitie is vanaf vrijdagavond 19 uur online te ondertekenen op bandebrom.petities.nl. In Wijk aan Zee konden vrijdagavond de eerste fysieke handtekeningen worden gezet tijdens de politieke avond in De Moriaan. Verbrugge en Raymakers zullen ook langs de deuren gaan om handtekeningen in te zamelen.

Netbeheerder Tennet wil ten noorden en zuiden van Wijk aan Zee energie afkomstig van windmolenparken op zee aanlanden. Dat daarvoor een transformatorstation nodig is heeft Tennet niet onder stoelen of banken gestoken. Dat dit station een oppervlakte zal beslaan van 23 voetbalvelden, daar kwam Dorpsraad Wijk aan Zee pas op het allerlaatste moment achter.

Gezondheid

In 2012 veroorzaakte een transformatorstation met een fractie van die grootte flinke geluidsoverlast in Beverwijk-West. Daarbij bleek dat gewoon in een slaapkamer aan de andere kant van het huis gaan slapen niet werkt. Laagfrequent geluid gaat overal doorheen, alles trilt mee. Mensen die daar last van hebben ondervinden niet alleen verstoorde nachtrust, maar op den duur ook gezondheidseffecten.

De petitie is hier te vinden.

Het laatste nieuws.