Inbraakcijfers 2018: Vooral dorpen Wijdemeren de dupe

Inbraakcijfers 2018: Vooral dorpen Wijdemeren de dupe
Wijdemeren

Inwoners van de dorpen in Wijdemeren hadden afgelopen jaar opvallend veel te maken met criminaliteit. Het aantal woninginbraken is bijna verdubbeld (48%), net als het aantal aangiftes van bedreiging (58%).

De gemeente is daarmee weer terug op het niveau van twee, drie jaar geleden. Dat komt mede omdat absolute aantallen er relatief gering zijn. Zo werd in 2018 in totaal 65 keer ingebroken, tegen 44 het jaar ervoor. In 2015 was dit aantal nog 76. Van de inbraken waren er 47 geslaagd, ook al een toename (74%). Wat de bedreigingen betreft gaat het om negentien gevallen vorig jaar in totaal, tegen twaalf een jaar eerder en 25 in 2016.

Ook aangiften van huiselijk geweld (33% gestegen tot 20) en fietsdiefstal (40% stijging tot 21) vallen op. Illustratie van de betrekkelijkheid van de aantallen is het zakkenrollen, wat vorig jaar vier keer gebeurde en goed is voor 300% meer (in 2017 slechts een geval, al waren er in 2016 zes).

Het totaal aantal aangiften mag dan wel in 2018 gedaald zijn met 6% (in de regio -4%), maar dat komt ook omdat het gedrukt wordt door de percentages straatroof (-100%, van 1 naar 0), de inbraken in bedrijven (-50%, van 36 naar 18), winkeldiefstal (-67%, van 18 naar 6) en autokraken (-30%, van 61 naar 43). Dat neemt niet weg dat Wijdemeren afgelopen jaar toch opvallend gebukt gaat onder inbraken, zeker gezien de flinke afname elders in de regio, iets waar burgemeester Freek Ossel afgelopen twee maanden eerder al aandacht voor vroeg.

Vooral de eerste zes maanden van het afgelopen jaar was de stijging van het aantal woninginbraken opvallend. Mede omdat het in de regio daalde met 15%. Een oorzaak daarvoor konden Ossel en de politie toen niet geven. Wel is in elk geval meer aandacht gevraagd door gemeente en politie voor het fenomeen, en wat je er zelf aan doen kunt. Volgens Ossel is er extra inzet en alertheid van de politie. Ook worden omwonenden bij een inbraak via brieven erop geattendeerd, gevraagd alert te zijn en maatregelen te nemen. Afgelopen jaar werden in totaal 1200 van dit soort brieven verstuurd.

Ook het aantal meldingen van overlast door jongeren is vorig jaar toegenomen, met 47%. Het gaat dan eigenlijk vooral om Loosdrecht. Daar wordt volgens gemeente samen met politie, boa’s en het jeugdwerk getracht er wat aan te doen.

Dat kan, aldus de gemeente, ook verklaren waarom er meer meldingen komen. Inwoners worden immers opgeroepen dat te doen. Er waren overigens in 2018 nog altijd 87 vernielingen, net als een jaar eerder. Ook daar valt Wijdemeren op, vergeleken met de regio, want daar nam het aantal meldingen juist af met 20%.

Het laatste nieuws.