Voorstel tot referendum Den Helder om stadhuis

Den Helder

De fracties van GroenLinks en D66 doen komende maandag tijdens de raadsvergadering een voorstel tot het houden van een raadplegend referendum.

Dit met betrekking tot het ’scenario-onderzoek nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord’.

Partijen stellen dat dit onderzoek zoveel onduidelijkheden, problemen en moeilijkheden met zich meebrengt, dat het gerechtvaardigd is om de inwoners van Den Helder te raadplegen.

Het laatste nieuws.