Bergen tegen gaswinning

Bergen tegen gaswinning
Bergen

Het college van Bergen is in beroep gegaan tegen de winning van gas door energiebedrijf Taqa in kleine velden bij Bergen en Groet.

Het gaswinningsplan gaat mede over de relatief kleine ’velden’ in Groet en Bergen aan Zee.

Taqa heeft daarvoor een vergunning gekregen, maar Bergen vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met haar argumenten.

,,Er is geen sprake van een gestage afbouw van gaswinning uit kleine velden zoals dat eerder is aangegeven. Ook kunnen aardbevingen niet worden uitgesloten.

Er wordt inmiddels zelfs aangegeven dat magnitudes tot 4 op de schaal van Richter niet uit te sluiten zijn - ook niet voor de velden in onze gemeente’’, schrijft het college.

Het laatste nieuws.