Akkoord over 35 extra bomen in Ingenieursbuurt

Akkoord over 35 extra bomen in Ingenieursbuurt
Hilversum

De 35 extra bomen die worden geplant in de Ingenieursbuurt in Hilversum-Noord, worden betaald uit het herplantfonds. Het college heeft hier akkoord voor gegeven.

Tijdens het maken een ontwerpplan voor herinrichting van de buurt in 2018 bleek plek voor 35 extra bomen. De nieuwe bomen zorgen volgens de gemeente voor ’meer groenbeleving’ en ’dragen bij aan het voorkomen van hittestress’.

De extra bomen kunnen echter niet betaald worden uit het reguliere onderhoudsbudgetten van de gemeente of vanuit het investeringsprogramma (exploitatiebudget bomen). Daarom moest het Hilversumse college van b en w toestemming geven om 105.500 euro uit het herplantfonds te halen. En dat heeft het college dinsdag gedaan.

De buurt wordt in het tweede kwartaal van 2019 heringericht in het deel Noorderweg tussen de huisnummers 182-228, de W.C. Bradelaan, de Van Hasseltlaan, de J.A. Kalfflaan en de Van den Wall Bakelaan. Er moet riool worden vervangen en de straat wordt opnieuw ingericht. Zo wordt er geasfalteerd op de Noorderweg, de rest van de rijbanen in de buurt worden opnieuw bestraat met klinkers en er wordt opnieuw gekeken naar de parkeerplaatsen. Ook wordt de trottoirband aan de Noorderweg en de W.C. Bradelaan vergroot om de wortels van bomen die er nu al staan meer ruimte te geven.

Het laatste nieuws.