Verbreden en doortrekken N201 afgeschoten

Verbreden en doortrekken N201 afgeschoten
Hilversum

Het plan voor het verbreden en het doortrekken van de N201 over de Hoorneboegse Heide is nu ook door Provinciale Staten van Utrecht afgeschoten.

Op voorstel van Gedeputeerde Staten is gekozen voor ’denkrichting 3’. Die houdt in dat de provinciale weg (op Utrechts grondgebied) 1x2 rijstroken blijft. Ook de maximum snelheid blijft tachtig kilometer per uur. De provincie gaat nu bekijken hoe de hardnekkige knelpunten op de N201 (tussen Amstelhoek en Vreeland) kunnen worden aangepakt en de doorstroming verbeterd.

Afhankelijkheid

Omdat de N201 doorloopt in de provincie Noord-Holland is er volgens Provinciale Staten van Utrecht ’een wederzijdse afhankelijkheid ten aanzien van oplossingen’. Maatregelen op het Utrechtse deel (Vreelandseweg) kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de Diependaalselaan in Hilversum. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum en Wijdemeren worden daarom ’nadrukkelijk betrokken’ bij de uitwerking van de varianten.

Spoorbanen

Utrecht kiest dus niet voor extra asfalt voor het autoverkeer. Een vijftal alternatieven wordt in de komende tijd uitgewerkt en doorgerekend. Dat varieert van het benutten van oude spoorbanen (onderdeel OV en fiets) en ondertunneling van de N201 in Vinkeveen tot het verhogen de doorvaarhoogte van de bestaande bruggen over de Angstel en de Vecht en de aanleg van aquaducten.

Ontwerpateliers

Het nader uitwerken van ’denkrichting 3’ gaat - inclusief ontwerpateliers in vier deelgebieden - de rest van dit jaar in beslag nemen. In 2020 moet Utrecht een ’uitvoeringsbesluit’ nemen: voor welke variant(en) wordt een uitvoeringsplan gemaakt. De provincie Noord-Holland wacht de definitieve keuze van de buurman af.

Het laatste nieuws.