Zwaag niet terug op wegwijzers

Zwaag niet terug op wegwijzers
De oude situatie. Zwaag staat niet meer op de borden.
© Foto Cyclomedia
Zwaag

Op de definitieve verwijsborden die in maart/april langs de nieuwe Westfrisiaweg (N307) worden geplaatst, keert de naam Zwaag in principe niet terug. Dat hebben B en W de gemeenteraad laten weten. Reden: ’de Westfrisiaweg bij Hoorn ligt geheel binnen Zwaag’.

Over het verdwijnen van de naam Zwaag op de bewegwijzering is veel te doen geweest. De Zwaagse Ondernemersvereniging en carnavalsvereniging Het Masker sloegen alarm over het niet verwijzen naar Zwaag op de N307/Westfrisiaweg. Ze vrezen dat klanten en ook bezoekers aan de grote optocht de weg naar Zwaag niet kunnen vinden, als de blauwe borden alleen nog verwijzen naar ’Hoorn’ en ’Blokker’, plus op een wit vlak de industrieterreinen en de wijken ’Risdam’ en ’Bangert en Oosterpolder’.

Zij kregen steun van de gemeenteraad, die in januari een brandbrief aan het provinciebestuur schreef met het dringende verzoek om de naam Zwaag te laten terugkeren op de bewegwijzeringsborden. ’Het niet meer melden van de naam Zwaag op de borden is zeer schadelijk voor de inwoners en de ondernemers van Zwaag. Voor automobilisten is het verwarrend en onduidelijk’, schreven de twaalf raadsfracties. Het antwoord dat zij kregen kwam er op neer dat de gemeente Hoorn toestemming had verleend om het zo te doen.

Het college van B en W bevestigt dit. Het stelt dat het bewegwijzeringsplan overeenkomt met de landelijke richtlijnen. De definitieve borden zijn in de maak en kunnen niet meer worden aangepast.

De uitleg komt er op neer dat de Westfrisiaweg bij Hoorn al in Zwaag ligt. Er komen (pseudo)komborden ’Zwaag’, ter hoogte van afrit 9, Hoorn-Noord, en bij de afrit Bangert en Oosterpolder. ’De weggebruiker ziet dus straks dat hij al in Zwaag rijdt. Op de verwijsborden worden vervolgens in een wit kader de diverse gebiedsdelen/bestemmingen in Zwaag aangegeven, zoals bedrijventerreinen Oude Veiling, Westfrisia, Zevenhuis en de wijken Risdam en Bangert en Oosterpolder’.

B en W stellen dat het volgens de richtlijnen niet mogelijk is om zowel de hoofdbestemming Zwaag als de deelgebieden in dat dorp op hetzelfde verwijsbord te zetten. ’Het alternatief was om drie keer Zwaag op de verwijsborden te zetten, zonder vermelding van de deelgebieden/bestemmingen in Zwaag. Daarmee krijgt de weggebruiker, naar onze mening, minder informatie’.

Het college wil afwachten hoe weggebruikers gaan reageren op de nieuwe bebording, als die er eenmaal staat. Als zich na zes maanden nog (grote) problemen voordoen met het vinden van bestemmingen in Zwaag, willen B en W onderzoeken hoe de bebording het beste binnen de richtlijnen kan worden aangepast. Ze voegen er aan toe dat dit wel officieel moet worden aangevraagd en geld gaat kosten.

Het laatste nieuws.