Noord-Hollanders blij met hun provincie

Haarlem

Noord-Hollanders zijn positiever over hun eigen provincie dan over Nederland als geheel. Dat blijkt uit onderzoek dat Epiphaneia in opdracht van de provincie heeft gedaan onder 1500 Noord-Hollanders.

Bijna acht op de tien ondervraagden vinden dat Noord-Holland zich in de goede richting ontwikkelt. Vooral bewoners van de IJmond zijn positief. Slechts twee van de tien Noord-Hollanders vinden dat het de verkeerde kant op gaat met de provincie.

Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op de naderende Statenverkiezingen: 20 maart. Noord-Hollanders vinden het belangrijk dat de provincie waar zij wonen voldoende aandacht besteedt aan duurzaamheid en milieu en aan verkeer en vervoer, is een van de uitkomsten. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de provincie aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren.

Acht op de tien ondervraagden gaven aan ’Zorgen dat de leefomgeving veilig en schoon’ is een belangrijke taak van de provincie te vinden. Een even groot aantal ziet een rol voor de provincie als het gaat om bereikbaarheid, of dat nou met de auto, fiets of het openbaar vervoer is. Zij verwachten ook dat de provincie zorgt voor de veiligheid van wegen en fietspaden en betrouwbaar openbaar vervoer.

Maar liefst 96 procent van de ondervraagde Noord-Hollanders geeft aan ’tevreden’ te wonen in de provincie Noord-Holland. Ruim een op de drie ondervraagden (35 procent) zegt zelfs ’zeer tevreden’ te zijn. Inwoners van de Kop van Noord-Holland zijn het meest positief over hun woonsituatie: daar is zelfs 46 procent ’zeer tevreden’. In de Gooi en Vechtstreek is men nog het meest kritisch: hoewel ook daar 94 procent tevreden is over hoe men woont in de provincie Noord-Holland, is slechts 19 procent ’zeer tevreden’.

Het laatste nieuws.