Jeugdzorginstelling Triversum na zelfdoding door IGJ op vingers getikt

De hoofdvestiging van Triversum in Alkmaar.
© Cyclomedia
Alkmaar

Jeugdzorginstelling Triversum, met hoofdkantoor in Alkmaar en diverse vestigingen elders in Noord-Holland, is op het gebied van suïcidepreventie op meerdere fronten tekortgeschoten.

Tot die conclusie komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek naar zelfdoding door een minderjarige medio 2017 in een van de klinieken van Triversum.

Dossiervorming

Volgens de inspectie was de dossiervorming over de tiener, die op een gesloten afdeling verbleef vanwege eetstoornissen, autisme en depressiviteit, onder de maat.

Ook vonden, hoewel het aantal zelfverminkingen toenam en op het laatst sprake was van dagelijkse pogingen tot suïcide, onvoldoende evaluaties over de stagnerende behandeling plaats. En werden daarbij deskundigen van buitenaf niet geraadpleegd.

Risicotaxatie

Verder was er in het suïcideprotocol weinig aandacht voor risicotaxatie en was er geen bij-/nascholing over het voorkomen van zelfdoding.

Nadat de inspectie Triversum hierover op de vingers heeft getikt, is de instelling met aanbevelingen aan de slag gegaan en heeft de zaken nu op orde.

Intussen is Triversum onderdeel van GGZ Noord-Holland Noord geworden.

Zeldzaam

,,Elke zelfdoding van een jong iemand is verdrietig’’, aldus woordvoerder Niek Kuijper.

,,Binnen Triversum zijn zulke incidenten zeldzaam. We proberen ons altijd maximaal in te spannen om zoiets te voorkomen.’’

Uit privacy-overwegingen worden leeftijd, geslacht, woonplaats en locatie van overlijden niet prijsgegeven.

De inspectie benadrukt dat de geconstateerde tekortkomingen bij Triversum niet de oorzaak van de zelfdoding zijn geweest.

Net binnen