Veel Statenvragen over grafietregens in Wijk aan Zee

Veel Statenvragen over grafietregens in Wijk aan Zee
Dorpsweide Wijk aan Zee, wolk van Tata Steel op de achtergrond.
© Archief
IJmuiden

Drie politieke partijen in Provinciale Staten hebben de afgelopen weken schriftelijke vragen gesteld over de grafietregens en andere van Tata Steel afkomstige vervuiling in Wijk aan Zee. De vragen blijven binnenstromen, want de Statenleden vinden de antwoorden doorgaans karig.

Het valt op dat alleen de linkse partijen zich op deze manier bezighouden met het milieudossier. PvdA, SP en GroenLinks zijn de vragenstellers.

De SP heeft al drie keer een brief met vragen aan het college van gedeputeerde staten gestuurd, en concludeert uit de antwoorden: ,,Gedeputeerde staten laten niet het achterste van hun tong zien.”

Sommige antwoorden op vragen van de ene partij zijn letterlijk gekopieerd naar de antwoorden aan een andere partij.

Bij de SP-vragen klinkt de indruk door dat gedeputeerde Adnan Tekin het niet zo nauw neemt met de belangen van de inwoners van Wijk aan Zee, die het meest te maken hebben met stofemissies van Tata Steel en slakverwerkingsbedrijf Harsco.

Lees ook: Grafietverspreider Harsco bijna aan ’plafond’ aantal dwangsommen

Op 24 oktober diende de SP-fractie de eerste vragen in. Die werden pas op 11 december beantwoord.

De SP wilde weten hoe ongezond de uitstoot is voor de inwoners van het dorp, en vroeg details over de wijze waarop de provincie als toezichthouder van de milieuvergunningen van Tata Steel en Harsco de regels handhaaft.

De PvdA-fractie stelde in andere bewoordingen op 26 oktober ongeveer dezelfde vragen, en kreeg op 11 december ongeveer dezelfde antwoorden als de SP.

Lees ook: Tientallen stofmeters naar Wijk aan Zee

Op 29 oktober ging ’milieutijger’ Marnix Bruggeman van de SP zich ermee bemoeien met een serie detailvragen over de positie van de provincie als toezichthouder.

Hij ontdekte een fout in de milieuvergunning (Harsco staat onterecht aangegeven als BRZO-bedrijf, Besluit Risico’s Zware Ongevallen, een fout die de provincie snel heeft rechtgezet) en hij vroeg uitleg over de vergunningverlening aan Harsco voor het vloeibaar storten van roza-slak. Dat is de slaksoort die de grafietregens veroorzaakt.

Op 1 november stelde SP’er J. de Groot weer vragen over het ongeval in Kooks- en Gasoven 2. Daar kwamen,zes weken later antwoorden op in de vorm van een tabel met percentages van uitgestoten stoffen. Het achterliggende rapport is nog altijd niet officieel gepubliceerd, hoewel deze krant het al in bezit heeft.

Lees ook: ’Staal maak je niet onder glazen stolp’

Statenlid Z. Pels is de laatste die zich aansloot in de rij van vragenstellers op 28 november, de datum waarop het provinciebestuur in Wijk aan Zee een grote voorlichtingsbijeenkomst hield over de grafietregens.

Hier moeten nog antwoorden op komen. GroenLinks wil een overzicht van alle milieuvergunningen van Tata e n aanverwante bedrijven.

Het laatste nieuws.