Lokalen in gerenoveerde Spoorbuurtschool en kinderopvang in Anna Paulowna ruiken nog naar linoleum

Cindy van Kuijeren van Kappio en Spoorbuurtschooldirecteur Dennis Burger met op de achtergrond een podium vol kinderen in het nieuwe hart van hun opgeknapte gebouw: de tribune in de aula.© Foto HMC

Martijn Gijsbertsen
Anna Paulowna

Een lerarenkamer met direct zicht op het schoolplein. De aula met tribunetrap in het hart van het gebouw. Een jeugdbibliotheek in school.

Frisse lokalen, die nog ruiken naar linoleum. Drie leerpleinen. En twee extra spreekkamers, die ook door derden kunnen worden gehuurd.

De maandenlange renovatie van de Spoortbuurtschool (bijna 350 leerlingen) en Kinderopvang Kappio (165 kinderen) aan de Nieuweweg in Anna Paulowna is vrijwel volledig voltooid.

Opgeknapt

Het Helderse aannemersbedrijf A. Tuin BV heeft de boel stevig opgeknapt.

Vrijwel alle ruimten hebben nieuwe kozijnen, plafonds, zijn geverfd, voorzien van betere verlichting, cv, klimaatsystemen en ventilatie

Er zijn een nagelnieuwe keuken met uitgiftepunt en toiletgroepen gekomen.

Bouwhekken

,,De bouwhekken en containers voor de deur zijn nog niet verdwenen, maar binnen een paar weken is alles weg’’, aldus Dennis Burger (40), directeur van de Spoorbuurtschool.

De kinderen van zijn basisschool, bso De Driesprong, peuterschool De Boevenhoeve en kinderdagverblijf De Dolfijntjes hebben tijdens de in de zomer gestarte verbouwing nauwelijks last van de werkzaamheden gehad.

,,De lokalen zijn binnen enkele weken aangepakt en waren al voor het nieuwe schooljaar klaar’’, vertelt Burger.

,,De sloop van de noodlokalen - op de plek die vrijkomt, krijgen we volgend voorjaar een educatieve schooltuin - was ook al gedaan. Tussen half negen en twee uur, we hebben een continurooster, was de geluidsoverlast nihil of tot een minimum beperkt. We hebben allerminst hinder ondervonden.’’

Restpunten

Er moeten nog wat restpunten worden afgewerkt, zoals een lekkage, voeg- en schilderwerk.

En er is door het slechte weer vertraging ontstaan, waardoor het buitenterrein later aan de beurt komt. Maar hij en clustermanager Cindy van Kuijeren (38) van Kappio zijn dik tevreden.

Uitstraling

,,Wij hebben doordat kozijnen zijn vervangen nu dezelfde uitstraling als de school. Dat wilden we ook, want we gaan op allerlei vlakken meer samenwerken’’, licht zij toe.

,,Onze peuterschool is bijvoorbeeld verhuisd naar een lokaal in school, zodat die kinderen straks het gebouw en de leerkrachten al kennen.’’

Knip

,,Kennis bij de opvang wordt soepeler overgedragen, zodat kinderen bij het onderbouwteam bekend zijn. We willen dat de traditionele knip tussen opvang en school verdwijnt.’’

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten volgen al samen trainingen om kinderen goed te kunnen begeleiden op het gebied van zorg en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tribune

,,Voor gezamenlijke vieringen, voorstellingen en andere samenkomsten is de tribune in de aula ideaal’’, meent Burger.

,,Ook bij gymnastiek en gezamenlijke thema’s zullen peuters en kleuters steeds meer met elkaar optrekken’’, zegt Van Kuijeren.

Buurtfunctie

Verder streeft het nieuwe integraal kindcentrum Spoorbuurt meer een buurtfunctie na.

,,We staan open voor verhuur van ruimten aan derden, bijvoorbeeld voor vergaderingen, voorstellingen, repetities, trainingen’’, zegt Burger.

,,Zo vinden hier dyslexiebehandelingen plaats, hebben de onderwijsbegeleidingsdienst en een wijkteam van Incluzio een spreekkamer en zijn we bezig met een logopedistenpraktijk.’’

Open dag

De heropening van de verbouwde Spoorbuurtschool en Kappio Kinderopvang, die als integraal kindcentrum Spoorbuurt doorgaan, vindt 8 juni plaats.

Een dag later, zaterdag 9 juni, is er voor belangstellenden open dag van tien tot drie uur.

Net binnen