Laatste open dag bij kruidenkwekerij De Bolderik in Abbekerk

Jos Groen en Petra Hageman oogsten het zaad van de dagkoekoeksbloem.© Foto Theo Groot

Theo Groot
Abbekerk

De laatste kans om vlakbij Abbekerk de welriekende agrimona, de rode guichelheil, het Engels gras, de adderwortel, het zadelblauwtje of de harige ratelaar te zien. De Bolderik, de kwekerij van wilde bloemzaden, gaat verhuizen naar Onderdijk en houdt zaterdag nog één open dag aan de Reigerweg.

Op de hectare land met de lappendeken van veelkleurige planten oogsten Jos Groen en Petra Hageman de paarse dagkoekoeksbloem. Al eerder werd het zaad een paar keer uitgeslagen in de kunststof kuipen, nu wordt de plant afgesneden en verzameld om na enkele dagen te worden uitgeschud. Daar komt nog een-derde van de zaadproductie van de planten vanaf.

Inheems

Zo telen ze al ruim 25 jaar, waarvan elf bij Abbekerk, een grote hoeveelheid inheemse wilde bloemen om de soorten te behouden. Zelf verbouwen ze tweehonderd soorten en verkopen er in totaal driehonderd. Ook worden kruiden samengevoegd tot zo'n dertig verschillende mengsels. Afnemers zijn bedrijven, gemeenten en bermbeheerders, maar ook veel particulieren gebruiken het zaad.

,,Het zijn vooral inheemse, wilde soorten die we willen behouden. Het zijn oude soorten die bijna verdwenen zijn uit Nederland. Sommigen hebben een geneeskrachtige werking, kleurstof voor verf of ze zijn bruikbaar als keukenkruiden. We hebben mengsels van bloemen die bijen aantrekken, maar ook speciaal voor weiden en bermen, voor zand- en kleigrond en ook van eetbare bloemen", vertelt Petra.

Variatie

Het zaad dat ze zelf telen wordt ook weer met vers uitgangsmateriaal aangevuld zodat er voldoende genetische variatie ontstaat in het zaad. De planten kunnen zich dan beter aan de omstandigheden aanpassen, zodat het zaad bijvoorbeeld niet alleen gedijt op klei maar ook op zandgrond. ,,Wij zitten hier op zavelgrond en wat het hier doet, groeit ook op beide ondergronden", weten ze inmiddels uit ervaring.

Ze zullen de werkwijze iets moeten aanpassen als ze dit najaar verhuizen naar Onderdijk, omdat daar bij de schuur die ze al langer hebben, kleigrond ligt. Ze werken heel veel met de hand omdat het allemaal kleine partijen zijn en de oogstwijze van het zaad nogal uiteenloopt. De ene soort heeft pluizenbollen, het zaad wordt soms geslagen of geschud en er zijn planten die boven doek groeien en waarvan het zaad kan worden opgeveegd.

Zaterdag van elf tot vier uur houdt Jos rondleidingen. Er zijn een ballonkunstenaar, een mandenvlechtster en een imker. Uiteraard zijn ook kruidenpakketten te koop.

Net binnen