Premium

Aquathermie is ’het blauwe goud’. Waterschap neemt voortouw in verwarming van huizen en bedrijven met oppervlakte- en afvalwater

Het waterschap beschikt over rioolwaterzuiveringen, waarbij genoeg afvalwater beschikbaar is.
© Archieffoto
Heerhugowaard

Het waterschap neemt het voortouw bij het promoten van aquathermie als duurzame, alternatieve energiebron.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil gemeenten, projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren stimuleren om bij nieuwbouw te kiezen voor deze technologie.

Net binnen