Premium

Vondsten Fort Velsen bejubeld: ’Weinig plaatsen in Europa kunnen hier aan tippen, en Velsen spant de kroon’

Ten tijde van de opgravingen van Fort ’Flevum’.
© Foto Archeologische Werkgroep Velsen
Velsen-Zuid

Erkenning. Bevestiging. Bovenal: best sensationeel eigenlijk. Met zulke kwalificaties reageren kenners op het onderzoek naar de waarde van de Romeinse houtvondsten in Velsen.

„Wereldnieuws”, zegt de archeoloog en oud-Velsenaar Arjen Bosman over de ontdekkingen van zijn collega Silke Lange voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. „Er zijn zeer speciale dingen naar voren gekomen”, meldt Hilde Vermast van de Archeologische Werkgroep Velsen. „Dat is echt fantastisch.”

Net binnen