Corporatiehotel voor spoedzoekers komt er, plus extra woonruimte in twee dorpen binnen Schagen

Wooncompagnie-directeur Stefan van Schaik (rechts) en wethouder Jelle Beemsterboer: ,,Hopelijk kan de bouw van deze drie projecten begin volgend jaar starten.’’
© Foto Wooncompagnie
Schagen

De bouw van de broodnodige huisvesting voor spoedzoekers en andere woningzoekenden in de gemeente Schagen is weer een stap dichterbij. Het gaat om een corporatiehotel met vierenveertig appartementen aan de Piet Ottstraat in Schagen, eenentwintig huurwoningen Sint Maartensbrug en twaalf tot achttien sociale huurappartementen in Oudesluis.

Hiervoor zijn door wethouder Jelle Beemsterboer en directeur Stefan van Schaik van wooncorporatie Wooncompagnie handtekeningen gezet onder drie overeenkomsten. Voor de nieuwbouwplannen in Oudesluis en Schagen wordt binnenkort het participatietraject met dorpsraad en belanghebbenden opgestart.

De gemeente en de Wooncompagnie streven ernaar om het conceptbestemmingsplan einde van dit jaar aan de raad te kunnen voorleggen. ,,Daarmee kan de bouw van deze drie projecten hopelijk volgend jaar starten’’, zeggen Beemsterboer en Van Schaik.

Acute woningnood

De plannen zijn ontwikkeld vanuit de behoefte om woningzoekenden met acute woningnood een veilig thuis te kunnen bieden. De huurwoningen in Sint Maartensbrug worden gebouwd aan de Sint Maartensweg, de sociale huurappartementen in Oudesluis komen aan de Melchiorstraat.

Ze zijn bestemd voor het huisvesten van een- of tweepersoonshuishoudens van alle leeftijden. De woningen in Oudesluis worden uitgevoerd in een conceptueel bouwsysteem en kunnen daardoor sneller gerealiseerd worden.

In Sint Maartensbrug wordt tevens gekeken of er een aantal koopwoningen en een huisartsenpraktijk gerealiseerd kunnen worden in dit plan, waardoor deze maatschappelijke functie in de toekomst voor het dorp en de omgeving behouden kan blijven.

Spoedzoekers

Naast de sociale huurwoningen komt er dus een corporatiehotel in Schagen. Dit is een hotel voor bijvoorbeeld ouders die door een scheiding in een moeilijke situatie zijn beland, waar vooral kinderen de dupe van zijn. Hier kan goed en snel onderdak worden geboden aan zogenaamde spoedzoekers die binnen de reguliere toewijzingssystematiek niet op korte termijn in aanmerking komen voor een woning.

Spanningen

,,Het vinden van woonruimte in de buurt van je kinderen is heel lastig en leidt vaak tot onnodige en extra spanningen. Dat dit niet bevorderlijk is voor alle betrokkenen is duidelijk’’, aldus wethouder Beemsterboer. ,,Alle kinderen verdienen een fijn thuis. Nu komt het te vaak voor dat mensen na een scheiding steeds tijdelijk iets vinden bij vrienden of familie. Het veelvuldig wisselen van woonplek hopen wij met dit corporatiehotel te voorkomen.’’

Aanbod vergroten

Wooncompagnie-directeur Van Schaik over de wachttijdenproblematiek: ,,De lange wachttijden vragen creatieve oplossingen om snel het aanbod te vergroten. We zijn trots dat we kunnen bijdragen aan deze oplossing waarmee we hier op korte termijn al veel woningzoekenden kunnen helpen.’’

Net binnen