Viruswaarheid wil alle coronamaatregelen van tafel

Heel Nederland wordt met de coronamaatregelen "in een detentieregime gehouden" en "zit in een open penitentiaire inrichting". Dat moet direct stoppen, zo eiste de stichting Viruswaarheid maandag in een kort geding tegen de Staat bij de rechtbank in Den Haag. De coronamaatregelen moeten van tafel. "We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat."

Volgens Viruswaarheid had de noodtoestand uitgeroepen moeten worden om de maatregelen te kunnen rechtvaardigen. Nu de overheid dat achterwege heeft gelaten, is het pakket maatregelen in strijd met grondrechten en internationale verdragen.

De Staat bestrijdt dat. De opgelegde beperkingen verdragen zich met wettelijke grondrechten, er is geen noodtoestand voor nodig om deze juridische te kunnen dragen.

Sterftecijfers

Volgens de Staat miskent Viruswaarheid de ernst van de situatie. Viruswaarheid wees onder meer op de jaarlijkse sterftecijfers, die al jaren op hetzelfde niveau zitten. "Ons hele land is gesloopt maar in de grafiek is niets bijzonders te zien", aldus Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid. Ook vorig jaar zou er geen piek in de cijfers zijn aan te wijzen. Er is geen sprake van een werkelijke pandemie, aldus Pols, maar wordt er "een virtuele pandemie gecreëerd". De Staat meent dat Viruswaarheid "in een andere werkelijkheid" leeft’ met haar niet wetenschappelijk onderbouwde claims.

De advocaat van de Staat, Reimer Veldhuis, benadrukte dat het leeuwendeel van de maatregelen is genomen om de effecten van het virus te beperken. De Staat "hoeft niet te wachten op een dijkdoorbraak", aldus Veldhuis, maar kan die ook proberen te voorkomen. Volgens Viruswaarheid moet er internationaalrechtelijk juist wel worden gewacht op die dijkdoorbraak, om rechtmatig grondrechten van burgers aan te tasten en vrijheden weg te nemen

Avondklok

In zijn argumenten tegen de redeneringen van Viruswaarheid leunde de Staat herhaaldelijk op de recente waarschuwingen van het Outbreak Management Team (OMT). Die laten zelfs geen ruimte voor meer versoepelingen op korte termijn, om de druk op de zorg niet tot onhoudbare proporties te laten groeien.

Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat. Een procedure over afschaffing van de avondklok werd in eerste instantie gewonnen, maar die overwinning was van korte duur. In hoger beroep hield de rechter de avondklok in stand.

De rechter doet uitspraak op 10 mei.

Net binnen