Premium

Help, de Laagte van Pijnenburg verdroogt, en dat heeft onaangename gevolgen voor natuur, erfgoed en drinkwater; ’We zijn doorgeslagen met ontginnen en ontwateren’

Arnoud Keizer (rechts) en Maarten Veldhuis bij het afgeplagde deel van Ewijckshoeve.
© foto STUDIO KASTERMANS / ALEXANDER MARKs
Soest

Ooit was het er een natte drassige onbegaanbare moerasbende. En toen gingen we er turfsteken, ontginnen, water afvoeren, landgoederen bouwen en boerenbedrijven starten. En nu is het er dus te droog. Zie hier de geschiedenis van de Laagte van Pijnenburg in een notendop.

,,Kijk, je ziet het hier eigenlijk al in de Praamgracht. Of Pijnenburgergrift, zoals hij hier heet.” Maarten Veldhuis wijst naar de boomwortels die halverwege uit de oever steken. ,,Die horen eigenlijk bij het water te komen, maar het water staat dertig centimeter lager. En in deze periode van het jaar staat het grondwater van nature op het hoogste niveau, maar in de watergang zie ja dat niet terug door peilbeheer, wegzakken van het water naar de ondergrond. En dus staat het grondwater ook lager dan wenselijk. Dat is onnatuurlijk en daaraan moeten we werken, samen met de omgeving.” Veldhuis is namens Waterschap Vallei en Veluwe de trekker van een project dat de waterhuishouding in de Laagte van Pijnenburg weer robuuster moet krijgen. Want concreet: de bodem verdroogt en na een paar veel te droge jaren begint dat problematisch te worden. ,,De balans is weg. Die moeten we herstellen”, vult hydroloog Arnoud Keizer aan.

Net binnen