Kabinet neemt advies Raad van State over: ook kerken en moskeeën kunnen worden gesloten bij coronabrandhaard

DEN HAAG

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om ook kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke gebouwen tien dagen te sluiten, als zich daar veel coronabesmettingen voordoen.

Het kabinet neemt een advies daartoe van de Raad van State over, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het kabinet wil bij wet vastleggen dat gemeenten bijvoorbeeld bedrijven, winkels en horecagelegenheden tien dagen mogen sluiten in het geval van een coronabrandhaard. Het wilde aanvankelijk levensbeschouwelijke gebouwen daar evenwel van uitsluiten, in verband met het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid.

De Raad van State wees erop dat de wet bedoeld is om te voorkomen dat lokale brandhaarden van het coronavirus een ernstig gevaar gaan vormen voor de volksgezondheid. "Dat uitgangspunt zou ook moeten gelden wanneer de bron van het ernstige risico een ‘levensbeschouwelijk gebouw’ is."

De raad erkent dat de grondwet het recht op godsdienstvrijheid beschermt. "Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet." Het advies was dan ook de uitzondering uit de wet te schrappen.

Het kabinet neemt dat over, omdat anders de "onwenselijke situatie" kan ontstaan dat een gebouw niet kan worden gesloten, terwijl dat de volksgezondheid wel zou bevorderen. Maar: "het beginsel van scheiding van kerk en staat maakt wel dat de regering terughoudendheid past bij dergelijk ingrijpen", aldus De Jonge.

Net binnen