Stank verspreidende Kooksfabriek 2 direct onder intensief toezicht, Tata Steel moet haast maken met maatregelen

© Foto Dirk-Jan Prins
IJmuiden

Een dag na het uitkomen van het RIVM-rapport over gezondheidsrisico’s rond Tata Steel is de beruchte Kooksfabriek 2 direct onder intensief toezicht geplaatst.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil dat het terugdringen van de stankoverlast van deze fabriek het komende half jaar met stip op 1 komt te staan. Interne en externe deskundigen moeten in een zogeheten Kernteam de krachten bundelen om in te kunnen grijpen als het nodig is.

Bewoners van Wijk aan Zee en milieubewegingen hebben al meermaals aangedrongen op sluiting van de omstreden fabriek op het terrein van Tata Steel. In deze fabriek worden uit kolen kooks gemaakt. Deze kooks zijn nodig voor het maken van ruwijzer.

Hoogovens heeft in de Roadmap (het langetermijnplan van de fabriek om de vervuiling terug te dringen) al aangegeven de overlast van de Kooksfabrieken te willen minimaliseren. Dit maakt onderdeel uit van een pakket van investeringen ter waarde van 300 miljoen euro. In een eerste reactie meldt Tata Steel alle medewerking te verlenen aan de toezichthouders maar dat sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2 nu niet aan de orde is.

De omgevingsdienst wil duidelijk haast maken en vindt dat er onvoldoende voortgang is gemaakt. Uit een analyse van de data blijkt dat sinds begin 2019 het aantal meldingen van geuroverlast rondom het Tataterrein alleen maar toeneemt. Vorig jaar al meldden omwonenden bijna 1800 keer overlast door stank. Ongeveer driekwart van de meldingen kwam uit Wijk aan Zee waarbij de meest voorkomende windrichting een rol speelt.

Milieugedeputeerde Jeroen Olthof zei woensdag tijdens de voorlichtingssessie voor inwoners van Wijk aan Zee en omgeving over het RIVM-rapport dat uiterlijk binnen twee jaar alle vergunningen van de staalfabriek moeten zijn aangescherpt.

Net binnen