Premium

Foutje bedankt. Weer geen besluit over Eemnesser kroegplannen na vergissing voorzitter raadscommissie

Impressievan de drijvende kroeg De Ark in de Haven van Eemnes.
Eemnes

Het geduld van de ondernemers die plannen hebben om een kroeg te beginnen in Eemnes wordt danig op de proef gesteld. Anders dan eerder was afgesproken maakte de raadscommissie dinsdagavond wederom geen keuze uit de drie schetsplannen die haar ter beoordeling zijn voorgelegd. Geen onwil maar een foutje van de voorzitter, zo bleek achteraf.

Ze zitten er dinsdagavond allemaal klaar voor, de woordvoerders van de raadsfracties in de commissie ruimte. Nadat de inspraak bij eerdere gelegenheden volop de ruimte kreeg om bezwaren tegen de plannen te spuien, was nu het woord aan de politiek. Na ruggespraak met hun fracties zouden ze deze avond een oordeel velllen over de drie kroegplannen die bij de gemeente zijn ingediend. Wordt het De Schaapskooi, in het weiland pal achter de inmiddels gesloten dorpskroeg café Staal? Zien de raadsleden meer in De Ark, een drijvende horecavoorziening in de haven van Eemnes? Of geven zij de voorkeur aan De Boerderij in de groene buffer tussen de Wakkerendijk en de bebouwing van Zuidpolder en Zuidbuurt?

Net binnen