Premium

VVD Koggenland vraagt Berkhouters naar mening over zonneweide Jaagweg

De Jaagweg bij Berkhout. Links het gebied naast de nieuwe weg waar deels de zonneweide moet komen.
© Foto Provincie Noord-Holland
Berkhout

De VVD in Koggenland start donderdag 8 april met een enquête onder inwoners van Berkhout over plannen voor een zonneweide aan de Jaagweg bij het dorp. De liberalen willen met de inwoners in gesprek over de verschillende initiatieven die zijn ontstaan.

Volgens VVD-fractievoorzitter Bart Krijnen is de inwonerspeiling opgezet om van de Berkhouters te weten te komen wat zij vinden van de huidige plannen. Dat kan op drie manieren, aldus Krijnen. ,,Met de aanwonenden van het beoogde zonnepark langs het dorpslint in Berkhout gaat de VVD de diepte in, persoonlijke gesprekken waarbij goed en breed wordt geïnventariseerd wat er speelt. Onder de resterende 1000 woningen wordt een enquête verspreid welke op papier maar ook digitaal (www.vvdkoggenland.nl/inwonersonderzoek-berkhout/) ingevuld kan worden. Ten slotte wordt inwoners de mogelijkheid geboden om met de VVD-fractie in gesprek te gaan, mochten er nog meer zaken besproken moeten worden. De onderzoeksresultaten worden vervolgens aan de inwoners teruggekoppeld.’’

Net binnen