Voortaan loten voor een plek op de middelbare school in Haarlemmermeer: ’Vrije schoolkeuze niet langer houdbaar’

Een van de vestigingen van het Haarlemmermeer Lyceum.
© United Photos/Toussaint Kluiters
Hoofddorp

Kinderen uit groep 8 van de basisscholen moeten voortaan loten voor een plek op een middelbare school in Haarlemmermeer als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is. Dat hebben de gezamenlijke schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs besloten.

Als zich meer leerlingen voor een school melden dan er plek is, wordt er net zo lang geloot tot alle kinderen op de school van hun eerste, tweede of derde keuze een plek hebben gekregen.

Onhoudbaar

Loting voor een school is nog nooit gedaan in Haarlemmermeer. De schoolbesturen willen nog steeds het liefst dat leerlingen en hun ouders een vrije keuze hebben. Met het aanbod van de huidige middelbare scholen is die er ook.

Maar de afgelopen jaren is gebleken dat de keuzevrijheid ertoe leidt dat sommige scholen een (te) grote groei doormaken en dat andere scholen juist met een krimp te maken krijgen. ,,Op basis hiervan hebben de besturen de conclusie getrokken dat vrije schoolkeuze helaas geen houdbare situatie meer is en loting noodzakelijk is om leerlingenstromen te reguleren’’, aldus een bekendmaking.

Procedure

Inmiddels zijn alle basisscholen en hun leerlingen en ouders geïnformeerd. De procedure wordt als volgt: Aanmelden voor een school in Haarlemmermeer gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier van de school van de eerste keuze samen met een uniform aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier, waarop de voorkeurscholen worden aangegeven, is voor alle scholen hetzelfde en wordt vanaf half februari verstrekt via de basisscholen.

Aanmelden kan tot 15 maart. Scholen die te maken krijgen met over-aanmelding, gaan over tot loting onder toezicht van een notaris totdat alle leerlingen zijn geplaatst. Alle aangemelde leerlingen krijgen op 24 maart te horen op welke school zij geplaatst zijn.

Bijna alle middelbare scholen van Haarlemmermeer zijn te vinden in Hoofddorp. Alleen het Herbert Vissers College staat in Nieuw-Vennep. Het gevolg van die concentratie is dat leerlingen uit bijvoorbeeld Badhoevedorp vaak in Amsterdam een school bezoeken. In het zuiden van de polder is het Fioretti College in Lisse populair. In Rijsenhout is recent een eerder geschrapte buslijn naar Hoofddorp in ere hersteld met name voor middelbare scholieren.