Bewegend Verleden: nieuw clubhuis voor Alkmaarse zeeverkenners, 1951 [video]

De akela spreekt de zeeverkenners en alle andere belangstellenden trots toe vanaf een spreekgestoelte. Het is een grauwe novemberdag. Op de achtergrond de achtergevels van de panden aan de Westerweg.
Alkmaar

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft een kleine, maar interessante amateurfilmcollectie opgebouwd. Alkmaarsche Courant presenteert hier de bijzondere films. Deze maand: de officiële opening van ’t Kraaiennest van de Alkmaarse zeeverkenners.

Op zaterdag 10 november 1951 werd aan de Westerweg 332, achter de huizen, een nieuw onderkomen geopend voor de Alkmaarse padvinderij. De zeeverkennersgroep Victorie kon nu een mooie toekomst tegemoetzien.

Dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend in tijden van woningnood. Een belangrijke gebeurtenis dus die met veel feestelijkheden gepaard ging.

De heer Wagenaar uit Alkmaar, die ook actief was binnen de padvinderij, maakte van deze vrolijke dag een mooi zwart-wit 8mm-filmpje. Lachende gezichten, toespraken van bekende Alkmaarders en de onthulling van het naambord geven een mooi sfeerverslag.

(Tekst loopt door onder de video)

In de Alkmaarsche Courant van maandag 12 november 1951, pagina 2, staat een artikel over de opening van het nieuwe Troephuis:

Victorie-groep opende een nieuw troephuis

’t Kraaiennest in gebruik genomen

De Alkmaarse zeeverkennersgroep “Victorie” heeft het grote voorrecht gehad om Zaterdagmiddag een eigen troephuis te mogen betrekken. Dat het in deze tijd van woningnood niet meevalt om aan een redelijk clubgebouw te komen behoeft geen betoog.

Door de padvindersgroep “Victorie” werden moeiten noch kosten gespaard om in het bezit te komen van een zo zeer begeerd eigen troephuis. En dit werk werd beloond. Het was zaterdagmiddag op het terrein achter Westerweg 332 bij de ingebruikname van het clubhuis dan ook een heugelijk feest, temeer daar tegelijk het eerste lustrum van de Victorie-groep werd gevierd.

De N.P.V.-band zorgde met pittige marsen voor de juiste stemming, toen de talrijke aanwezigen zich voor het clubhuis hadden geschaard. Na een welkomstwoord sprak de voorzitter van de groepscommissie, dr. J.W. Wagenaar zijn grote erkentelijkheid uit voor het werk, dat hier met inspanning van alle krachten tot stand was gebracht. Hij wenste, dat met Gods hulp het eervolle padvinderswerk lange tijd in dit gebouw zou mogen worden voortgezet.

De Opening

Als voorzitter van de plaatselijke commissie verrichtte de heer J. Dreeuws bij verhindering van burgemeester H.J. Wytema de openingsplechtigheid. Hij memoreerde, dat de Victorie-groep verschillende behuizingen heeft gehad, die echter allesbehalve ideaal konden worden genoemd.

Door financiële hulp van enkele ingezetenen kon deze barak aan de Westerweg worden aangekocht, welke ideaal is voor de padvinders. Namens de plaatselijke commissie en de stichting troepenhuizen droeg hij de sleutel van het gebouw over aan akela Van Dongen.

(Tekst gaat door onder de foto)

De Alkmaarse Zeeverkennersgroep Victorie heeft een eigen home. De voorzitter van de plaatselijke commissie, de heer J. Dreeuws, opende het gebouwtje en onthulde daarbij de toepasselijke naam ’t Kraaiennest.

Laatstgenoemde gaf een kort overzicht over de afgelopen vijf jaar en bracht de hulp in herinnering, die immer van de plaatselijke commissie werd ontvangen. Akela Van Dongen bracht dank aan de heer Schoonewil, die het gebouw heeft opgetrokken en door wiens coulante aanbieding men dit huis kon kopen.

Hij dankte “Het Hooge Huys” voor het ter beschikking stellen van het ideale bouwterrein en de heer K. Baart, die op waarlijk geniale wijze op de wand van het welpenverblijf het verhaal van Rudgerd Kipling “Door wolven opgevoed” heeft uitgebeeld. Ook alle andere medewerkers werd dank gebracht.

Hierna werd door de heer Dreeuws de naam van het troephuis “ ’t Kraaiennest” onthuld en verklaarde hij het tehuis voor geopend.

Vele sprekers

Felicitaties namens het hoofdbestuur werden aangeboden door hopman Nieuwenhuizen. De heer Baart verklaarde met het grootste genoegen te hebben geschilderd en zeide getroffen te zijn door de fijne padvinderssfeer. Namens de oudercommissie bood dr. J. Lourens een buitengewoon aardig geschenk aan in de vorm van de veertig internationale seinvlaggen.

Wethouder R. Bakker sprak zijn vreugde uit over het tot stand komen van dit gebouw en noemde het van belang niet alleen voor de padvinders, maar voor de gehele plaatselijke gemeenschap. Namens de heer Schoonewil werd de toezegging gedaan, dat hij bij de opening van dit gebouw voor de groep f 100,- beschikbaar wilde stellen, hetgeen in grote dank werd aanvaard, evenals het boek over de zeilsport, dat namens de Kennemer Woudlopers werd aangeboden.

De talrijke bezoekers werden na de openingsceremonie in de gelegenheid gesteld in groepen van twintig het gebouw te bezichtigen. Zij traden hiertoe binnen in het zeeverkennerslokaal, dat geheel in scheepstrant is ingericht, compleet met commandobrug, mast, radiokamer, stormlampen en meer benodigdheden, die aan het geheel de echte zeeverkennerssfeer geven.

Ook de wandschilderingen versterken het idee van een troephuis voor zeeverkenners. In het welpenverblijf werd zoals gezegd door de heer Baart op een wand van 7 x 4 meter een prachtige muurschildering aangebracht, die door verschillende lichteffecten een echte rimboesfeer aan het welpenverblijf geeft.

Zaterdagavond werd in het troephuis in een groepsdiner het 5-jarig bestaan der groep gevierd, waarbij door de groepsleider, de heer A.H. van Dongen het dankbaarheidsinsigne der padvinderij aan de heer K. Baart werd aangeboden.

Zondagmiddag maakten talrijken van de gelegenheid gebruik om het mooie troephuis te bezichtigen.

(Eerdere aflevering van Bewegend Verleden vind je hier)